Stāstu konkurss

  „Bērziņš Sarkaņkalnā”

Latvijas Finiera fonda ilgtspējīgai attīstībai rīkotais stāstu konkurss “Bērziņš Sarkaņkalnā” ir noslēdzies.

           Konkursa mērķi bija aktualizēt dabas vērtību apzināšanos un novērtēšanu sabiedrībā. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas par apkārtējo vidi, veicinot interesi par dabas procesiem. Bērni un jaunieši savos darbos radoši izpaudās stāstot par Bērziņa piedzīvojumiem un dzīvi Sarkaņkalnā. Katrs no stāstiem ir ļoti īpašs, lasot šos stāstus žūrija atzina, ka tajos ir ieguldīt liels darbs un izdoma, tāpēc darbus bija ļoti grūti izvērtēt.  

            Kopumā konkursam tika iesūtīti 32 darbi no dažādām Latvijas skolām.

              1.       Vieta: Elīnai Mālniecei no Lubānas vidusskolas.  

              2.      Vieta: Samantai Ivonei no Rēzeknes sākumskolas. 

              3.      Vieta: Signijai Voitei no Kārsavas vidusskolas.  

Žūrijas specbalvu saņems Jersikas pamatskolas skolniece Gunita Skutele par ieguldīto darbu bērzu izpētē.  

Paldies visiem bērniem un jauniešiem, kas iesūtīja savus darbus: Annijai Akmentiņai, Madarai Patrīcijai Stalīdzānei, Mikam Vilcānam, Elīzai Balčūnei, Paulai Žoidai, Raitim Stiukam, Jānim Rundānam, Robertam Brenčam, Rēzijai Kalniņai, Artim Tāraudam, Ernestam Viļumam, Andrejam Grocam, Laurai Siliņai, Ivetai Muhitdinovai, Kristai Reinsonei, Laurai Karčevskai, Astrīdai Trūpai, Līvai Paulai Pumpurei, Krišjānim Laizānam, Gunitai Vjaksei, Elīnai Teilānei, Armandam Pūgam, Agijai Anspokai, Megijai Janševicai, Evelīnai Vagalei, Rasai Skrivļai – Čeverei, Karinai Vulānei, Katei Vidiņai.


                                                                                              STĀSTI