“Sarkaņkalna 

ezeru skrējiens 2024”

20. jūlijs

REĢISTRĀCIJA


             

Pasākums “Sarkaņkalna ezeru skrējiens 2024”

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Rēzeknes novadā un Latvijā.
 • Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā masu sportu Rēzeknes novadā un Latvijā.
 • Popularizēt Rēzeknes novadu un “Sarkaņkalnu”.

NORISES LAIKS UN VIETA

Skrējiens neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies 2024. gada 20. jūlijam, Rēzeknes nov. Vērēmu pag.  “Sarkaņkalnā”, dabas parks “Adamovas ezers”. 

20.07.2024

9:00  Reģistrācija, numuru saņemšana

10:00 starts 27; 14; 7 km distancei

13:00 apbalvošana

 • Visām distancēm trases segums ir 90% ir zemes ceļš, 10% asfalts.  Sacensību laikā transporta kustība trasē tiek kontrolēta ar tiesnešu palīdzību.

Distance

Kontrollaiks

LIEPU TRASE 7 km skriešana / nūjošana

1 h

BĒRZU TRASE 14 km skriešana / nūjošana

2,5 h

OZOLA TRASE 27 km skriešana / nūjošana

4 h

REĢISTRĀCIJA

 • Reģistrēties varēs veikt elektroniski no 2024. gada 23. maija līdz 2024. gada 19. jūlijam plkst. 23:59.
 • Piereģistrēties būs iespējams arī sacensību dienā reģistratūrā

DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPA:

Sadalījums pa vecuma grupām: 

Ozolu trase 27 km distance:  ( Laika kontrole)   ( Drīkst startēt no 18 g.v.)

V-30  ( līdz 39.g.v.)             S-30  ( līdz 39.g.v.)

V-40 ( 40-49 g.v.)               S-40  ( 40 g.v. un vecākas)

V-50 (50 g.v. un  vecāki)

Bērzu trase 14 km distance :  ( Laika kontrole)

S-18; V-18  ( Līdz 18.g.v.)

S-20;V-20 ( 18-29 g.v.)

S-30;V-30 ( 30-39 g.v.)

S-40;V-40 (40-49 g.v.)

S-50;V-50  ( 50 g.v  un vecāki.)

Liepu trase - Tautas skrējienam (7 km) : :  ( Laika kontrole)

S-18; V-18  ( Līdz 18.g.v.)

S-20;V-20 ( 18-29 g.v.)

S-30;V-30 ( 30-39 g.v.)

S-40;V-40 (40-49 g.v.)

S-50;V-50  ( 50 g.v  un vecāki.)


DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa ir atkarīga no distances garuma:

2 Eur ( Bērnu skrējiens – lazdu trase) 

 5 Eur ( 7 km liepu trase)

 10 Eur ( 14 km bērzu trase)

 20 Eur (27 km ozolu trase)

 • Dalības maksa jāveic sacensību dienā! Par dalību sacensības varēs norēķināties TIKAI AR MAKSĀJUMU KARTĒM!

NUMURI

 • Atrodoties trasē, dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

 • Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu.
 • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Sacensību starta/finiša vietā būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 • Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, utml..
 • Sacensību organizatori rekomendē ikvienu dalībnieku, konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
 • Drošības nolūkā, organizatori rekomendē pasākuma laikā neizmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.

DISKVALIFIKĀCIJA

 • Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks visu pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks.
 • Par diskvalifikācijas pamatu var kalpot arī citu sacensību dalībnieku iesniegums, kas tiek pārbaudīts pēc starpfinišos un trases kontrolpunktos fiksētajiem laikiem.
 • Dalībnieki var tikt diskvalificēti arī citu nolikumā iepriekš minēto iemeslu dēļ, tai skaitā, ja persona startē ar citam dalībniekam reģistrētu starta numuru, neievērojot tiesnešu norādījumus un citu iemeslu dēļ.

REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

 • Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar IAAF standartiem, vietas piešķirot pēc distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.
 • Sacensību rezultāti tiks publicēti www.sarkankalns.lv
 • Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai mārketinga, reklāmas utml. aktivitātēm.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin nolikumu.  

FOTO

 • Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās strādās fotogrāfi, kas sacensību gaitā iemūžinās dalībniekus. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena “Sarkaņkalna ezeru skrējiens” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

ORGANIZATORI

 • Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai, Rēzeknes novads un Biedrība Sporta klubs «Magnen».