Pasākumi, kas aizrauj gan lielu, gan mazu!

Gaidāmie pasākumi Sarkaņkalnā

Zaļā klase

Latvijas Finiera Zaļā klase ir Latgales reģiona skolām veltīts izglītojošs pasākums brīvā dabā par Latvijas meža nozari – par mežiem un to apsaimniekošanu, par koksni, tās apstrādi un tālāku izmantošanu, kā arī mācību un karjeras iespējām. “Zaļās klases” durvis uz šīm zināšanām veras reizi gadā, toties ar tādu vērienu, ka pa tām var ienākt tūkstoši!

Stāstu konkurss

Pasākums veltīts, lai aktualizēt dabas vērtību apzināšanos un novērtēšanu sabiedrībā. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas par apkārtējo vidi, veicinot interesi par dabas procesiem. Bērni un jaunieši savos darbos radoši izpaudās stāstot par Bērziņa piedzīvojumiem un dzīvi Sarkaņkalnā.

Ezeru skrējiens

Pasākums, kas piedāvā ikvienam pārbaudīt savu izturību.