“Sarkaņkalna ezeru skrējiens 2020”

REZULTĀTI

7 KM DISTANCE    LAIKS
     
S18    
1. VIETA DAGNIJA SUSEJA  1:00:14
S20    
1.VIETA EVELĪNA VASIĻEVA  0:38:37
2.VIETA LĀSMA BAUSKA 0:44:33
3. VIETA  AGNESE KALVĪTE  0:50:29
  VIKTORIJA LOKTIONOVA 1:09:27
S30     
1.VIETA KSENIJA GAIDE 0:49:04
2. VIETA RITA Šteinberga-Šternboka
0:49:16 
3. VIETA JEKATERINA ZARIŅA 0:51:32
     
S40    
1.VIETA RUTA SUSEJA  0:58:52
2. VIETA  LĪGA NOVIKA 1:00:00
     
S50    
1. VIETA  IVETA GAILE 0:58:18
2. VIETA SKAIDRĪTE JERKIENE 1:03:34
3. VIETA VALENTĪNA SVILĀNE 1:17:50
  LIDIJA SOSNARE 1:17:53
V20    
1. VIETA  RAIMONDS ANDŽĀNS 0:40:20
2. VIETA JEVGĒNIJS HIŽŅAKS 0:43;39
3. VIETA ARTŪRS ĀBOLIŅŠ 1:09:22
V30     
1. VIETA  KASPARS KREVELIS 0:32:37
2.VIETA GUNTIS PEĻŅA  0:34:50
3. VIETA VADIMS PUZĀNS 0:37:59
V40    
1.VIETA RAIMONDS LĀČAUNIEKS 0:45:35
2.VIETA  IVARS NOVIKS 0:50:55
V50     
1.VIETA JĀNIS SUPE 0:42:41
2. VIETA VLADIMIRS KALASS 0:57:54
     
14 KM DISTANCE     
     
S18    
1. VIETA GUNTA KROIČA 1:25:53
S20    
1. VIETA AUSTRA KĀRKLE 1:27:03
2. VIETA  LAURA KAMPĀNE 1:32:42
S30    
1. VIETA  NATĀLIJA KRUPINA 1:14:00
2. VIETA ALISE GIĶE 1:35:18
3. VIETA  NATĀLIJA BERNĀNE 1:36:11
S40    
1. VIETA  LIĀNA ČERŅECOVA  0:49:32
2. VIETA OLITA POPLAVSKA 2:13:50
S50    
1. VIETA  ILZE BOLDĀNE 1:19:53
2. VIETA  VIJA UTĀNE 1:22:53
V18    
1. VIETA RENĀRS VASIĻEVS 1:04:11
2. VIETA RENĀRS SUSEJS 1:27:54
V30    
1. VIETA  JĀNIS JEROFEJEVS 0:54:41
2. VIETA JĀNIS SĪPOLS 1:02:06
3. VIETA  IMANTS KZAVČOVS 1:04:11
  AIGARS KOZLOVSKIS 1:06:30
  RAITIS ŠTOTAKS 1:10:50
  JĀNIS KOLUŽS 1:15:08
  MĀRTIŅŠ AVIŠĀNS 1:15:31
  IVARS ZBITKOVSKIS 1:40:19
V40     
1. VIETA AINĀRS MIŅINS 1:03;06 
2. VIETA ANDRIS KOZAVČOVS 1:04:11
3. VIETA  JURIS DOMBROVSKIS 1:12:54
  DAINIS SUSEJS 1:39:14
V50    
1. VIETA ANTIS ZUNDA 0:59:00
2. VIETA SERGEJS KUZMINS 1:16:23
3. VIETA  NIKOLAS VASIĻEVS 1:16:50
  AIVARS ŽUGURIS 1:16:55
  ELMĀRS GAILIS 1:17:54
  ĒVALDS ŽOGLA 1:31:00
  JĀNIS STARIS 1:31:54
28 KM DISTANCE    
     
S30    
1. VIETA  SANDRA URTĀNE 2:22:00
2. VIETA LĪGA RUSIŅA 2:28:39
V30    
1. VIETA  ROMĀNS ŽILINSKIS 2:04:01
2. VIETA JĀNIS GRIĶIS 2:10:30
3. VIETA GAIDIS ČESLOVS  2:21:49
  ARTŪRS VADZIS (14 KM)  0:53:46
V40    
1. VIETA  ŽANS VERDENS 2:26:02
V50    
1. VIETA  IVARS UPENIEKS  2:28:00


NOLIKUMS: 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Rēzeknes novadā un Latvijā.
 • Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā masu sportu Rēzeknes novadā un Latvijā

NORISES LAIKS UN VIETA 

Skrējiens neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies 2020. gada 18. – 19. jūlijs, Rēzeknes nov. Vērēmu pag.  “Sarkaņkalnā”, dabas parks “Adamovas ezers”.  

18.07.2020
 • 19:30 Bērnu skrējiens
 • 20:00 Buļbu balle visiem dalībniekiem un atbalstītājiem 

19.07.2020
 • 9:00 – 9:45 Reģistrācija, numuru saņemšana 
 • 10:00 starts 28 km distancei
 • 10:10 starts 14 km distancei
 • 10:20 starts 7 km distancei
 • 13:00 apbalvošana 
Visām distancēm trases segums ir 90% ir zemes ceļš, 10% asfalts.  Sacensību laikā transporta kustība trasē tiek kontrolēta ar tiesnešu palīdzību.


Distance

Kontrollaiks

7 km skriešana / nūjošana

1 h

14 km skriešana / nūjošana

2,5 h

28 km skriešana / nūjošana

4 hREĢISTRĀCIJA
 • Reģistrēties var elektroniski vietnē – www.sarkankalns.lv (sadaļā ezeru skrējiens),  līdz 2020. gada 16. jūlijam plkst. 24:00. 
REĢISTRĒŠANĀS SPIED ŠEIT!
 • Piereģistrēties būs iespējams arī sacensību dienā reģistratūrā
  
DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPA:
Sadalījums pa vecuma grupām:  


28 km distance:  ( Laika kontrole)   ( Drīkst startēt no 18 g.v.)

 • V-30  ( līdz 39.g.v.)             S-30  ( līdz 39.g.v.)
 • V-40 ( 40-49 g.v.)               S-40  ( 40 g.v. un vecākas)
 • V-50 (50 g.v. un  vecāki)


14 km distance :  ( Laika kontrole)

 • S-18; V-18  ( Līdz 18.g.v.)
 • S-20;V-20 ( 18-29 g.v.)
 • S-30;V-30 ( 30-39 g.v.)
 • S-40;V-40 (40-49 g.v.)
 • S-50;V-50  ( 50 g.v  un vecāki.)


Tautas skrējienam (7 km) : :  ( Laika kontrole)

 • S-18; V-18  ( Līdz 18.g.v.)
 • S-20;V-20 ( 18-29 g.v.)
 • S-30;V-30 ( 30-39 g.v.)
 • S-40;V-40 (40-49 g.v.)
 • S-50;V-50  ( 50 g.v  un vecāki.)

Bērnu  skrējieni:   

 • 1.   SB;VB 1  - līdz 7 g.v.  ( Bez laika kontroles)
 • 2.  SB;VB2 -   8-10 g.v.  ( Bez laika kontroles)
 • 3. SB;VB3 – 11-15.g.v   ( Bez laika kontroles)


DALĪBAS MAKSA:

 • Dalības maksa ir atkarīga no distances garuma:
 • 2 Eur ( Bērnu skrējiens) 
 • 5 Eur ( 7 km) 
 • 10 Eur ( 14 km) 
 • 20 Eur (28 km) 
 • Dalības maksa jāveic sacensību dienā! Par dalību sacensībās varēs norēķināties TIKAI AR MAKSĀJUMU KARTĒM! 

NUMURI
 • Atrodoties trasē, dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas.
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
 • Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu.
 • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Sacensību starta/finiša vietā būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 • Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, utml..
 • Sacensību organizatori rekomendē ikvienu dalībnieku, konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
 • Drošības nolūkā, organizatori rekomendē pasākuma laikā neizmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.
 
DIKSVALIFIKĀCIJA 
 • Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks visu pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks.
 • Par diskvalifikācijas pamatu var kalpot arī citu sacensību dalībnieku iesniegums, kas tiek pārbaudīts pēc starpfinišos un trases kontrolpunktos fiksētajiem laikiem.
 • Dalībnieki var tikt diskvalificēti arī citu nolikumā iepriekš minēto iemeslu dēļ, tai skaitā, ja persona startē ar citam dalībniekam reģistrētu starta numuru, neievērojot tiesnešu norādījumus un citu iemeslu dēļ.
REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA
 • Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar IAAF standartiem, vietas piešķirot pēc distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.
 • Laika kontroles čipa fiksētais laiks, kas parāda dalībnieka reālo distancē pavadīto laiku no starta līnijas līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, tiek publicēts dalībnieku personīgai zināšanai.
 • Pirmējie sacensību rezultāti drukātā veidā tiks izvietoti sacensību vietā.
 • Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai mārketinga, reklāmas utml. aktivitātēm.
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 
 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin nolikumu.  
FOTO 
 • Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās strādās fotogrāfi, kas sacensību gaitā iemūžinās dalībniekus. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena “Sarkaņkalna ezeru skrējiens” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
ORGANIZĀTORI 
 • Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai un Biedrība Sporta klubs «Magnen». 


 .