Sarkaņkalna ezeru skrējiens

                                                                    


MĒRĶIS UN UZDEVUMI

·         Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Rēzeknes novadā un Latvijā.

·         Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā masu sportu Rēzeknes novadā un Latvijā.

·         Popularizēt Rēzeknes novadu un “Sarkaņkalnu”.

NORISES LAIKS UN VIETA

Skrējiens neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies 2019. gada 24. – 25. augustā, Rēzeknes nov. Vērēmu pag.  “Sarkaņkalnā”, dabas parks “Adamovas ezers”. 

24.08.2019

14:00 bērnu skrējieni

15.30–16.30  Reģistrācija, numuru saņemšana 14 km (tautas skrējiena) distancei

17.00 starts 14 km (tautas skrējiena) distancei

19:00 apbalvošana

20:00 tupeņu balle visiem dalībniekiem un atbalstītājiem

25.08.2019

9:00 – 9:45 Reģistrācija, numuru saņemšana 28 km distancei

10:00 starts 28 km distancei

14:00 apbalvošana

Distances un laika kontrole

 ·         Visām distancēm trases segums ir 90% ir zemes ceļš, 10% asfalts.  Sacensību laikā transporta kustība trasē tiek slēgta un kontrolēta ar tiesnešu palīdzību.


Distance

Kontrollaiks

14 km skriešana / nūjošana

2,5 h

28 km skriešana / nūjošana

4 h

 

 

REĢISTRĀCIJA

 

·          Reģistrēties var elektroniski vietnē – www.sarkankalns.lv (sadaļā ezeru skrējiens) vai www. sportlat.lv ,  līdz 2019. gada 20. augustam plkst. 24:00. Pieteikšanās pieteikums skaitās pieņemts pēc dalības maksas saņemšanas.

·         Piereģistrēties būs iespējams arī sacensību dienā reģistratūrā

  

DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPA:

 

Sadalījums pa vecuma grupām: 

28 km distance:  ( Laika kontrole)   ( Drīkst startēt no 18 g.v.)

 

V-30  ( līdz 39.g.v.)             S-30  ( līdz 39.g.v.)

V-40 ( 40-49 g.v.)               S-40  ( 40 g.v. un vecākas)

V-50 (50 g.v. un  vecāki)

 

Tautas skrējienam (14 km) :  ( Laika kontrole)

S-18; V-18  ( Līdz 18.g.v.)

S-20;V-20 ( 18-29 g.v.)

S-30;V-30 ( 30-39 g.v.)

S-40;V-40 (40-49 g.v.)

S-50;V-50  ( 50 g.v  un vecāki.)

 

Bērnu  skrējieni:   1.   SB;VB 1  - līdz 7 g.v.  ( Bez laika kontroles)

                                    2.  SB;VB2 -   8-10 g.v.  ( Bez laika kontroles)

                                    3. SB;VB3 – 11-15.g.v   ( Bez laika kontroles)

 

 

DALĪBAS MAKSA

·         Dalības maksa ir atkarīga no distances garuma:

ü  2 Eur ( Bērnu skrējiens) sacensību dienā 3 Eur

ü  10 Eur ( 14 km) sacensību dienā 15 Eur

ü  15 Eur (28 km) sacensību dienā 20 Eur

ü  20 Eur ( 14 km + 28 km) sacensību dienā 25

 

·         Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta!!!

·          JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

NUMURU UN LAIKA KONTROLES ČIPU SAŅEMŠANA

·          Dalībnieku numuru un laika kontroles čipu izsniegšana sacensību reģistratūrā.

·         Atrodoties trasē, dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam dalībniekam priekšpusē redzamā vietā. Dalībnieka numurs jāpiestiprina pilnā izmērā, nenolokot tā malas.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

·         Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu.

·         Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

·         Sacensību starta/finiša vietā būs pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

·         Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, utml..

·         Sacensību organizatori rekomendē ikvienu dalībnieku, konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.

·          Drošības nolūkā, organizatori rekomendē pasākuma laikā neizmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.

 

DIKSVALIFIKĀCIJA 

·         Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks visu pilno distanci, tiks diskvalificēti. Pārbaudei par pamatu kalpo starpfiniša un trases kontrolpunktos fiksētais laiks.

·         Par diskvalifikācijas pamatu var kalpot arī citu sacensību dalībnieku iesniegums, kas tiek pārbaudīts pēc starpfinišos un trases kontrolpunktos fiksētajiem laikiem.

·         Dalībnieki var tikt diskvalificēti arī citu nolikumā iepriekš minēto iemeslu dēļ, tai skaitā, ja persona startē ar citam dalībniekam reģistrētu starta numuru, neievērojot tiesnešu norādījumus un citu iemeslu dēļ.

REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

·         Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar IAAF standartiem, vietas piešķirot pēc distancē pavadītā laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim.

·         Laika kontroles čipa fiksētais laiks, kas parāda dalībnieka reālo distancē pavadīto laiku no starta līnijas līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, tiek publicēts dalībnieku personīgai zināšanai.

·         Pirmējie sacensību rezultāti drukātā veidā tiks izvietoti sacensību vietā.

·         Sacensību rezultāti tiks publicēti www.sarkankalns.lv.; www.sportlat.lv

·         Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā.

·          Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai mārketinga, reklāmas utml. aktivitātēm.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 

·         Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin nolikumu.  

FOTO

·         Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās strādās fotogrāfi, kas sacensību gaitā iemūžinās dalībniekus. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena “Sarkaņkalna ezeru skrējiens” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

ORGANIZĀTORI

·         Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai un Biedrība Sporta klubs «Magnen».

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .